Splošni pogoji poslovanja

Nahajate se na spletnem mestu, www.beautysense.si. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji.

1 Splošno

Splošni pogoji  poslovanja Beauty Sense, Brina Bizjak s.p. ( v nadaljevanju: ponudnik)  so sestavljeni  v  skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Obligacijskim zakonikom (OZ) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter so sestavni del vseh pogodb med ponudnikom in stranko. Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno-poslovnem razmerju s ponudnikom, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko. Uporabnik pa je vsak obiskovalec oziroma uporabnik spletne strani.

 Določila splošnih pogojev poslovanja se uporabljajo za vse ponudbe, predračune, pogodbe, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med ponudnikom in stranko obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in stranko. Stranko zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje naročila. S potrditvijo naročila je stranka v celoti seznanjena s splošnimi pogoji poslovanja, varstvom osebnih podatkov in pravnim obvestilom. Stranka z vstopom v pogodbeno razmerje v celoti soglaša z vsebino splošnih pogojev poslovanja. 

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo storitev in blaga, objavljenih na spletni strani www.beautysense.si. Splošni pogoji poslovanja so uporabniku spletne strani  prosto dostopni na spletni strani. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu ponudnika. Šteje se, da je z nakupom storitve ali blaga v kakršnikoli obliki uporabnik/stranka seznanjena s temi splošnimi pogoji in da jih v celoti sprejema. Pogoji poslovanja veljajo tudi za naročila preko telefona, elektronske pošte, spletne trgovine in posrednikov. 

 Pridržujemo pravico, da splošne pogoje poslovanja brez obvestila spremenimo ali dopolnimo. Spremembe bodo objavljene z datumom uveljavitve spremembe.

2 Naročanje storitev in postopek spletnega nakupa blaga

Na spletni strani www.beautysense.si lahko stranka  izbere storitev in se o  izvedbi oziroma prijavi na dogodek/izobraževanje/delavnico dogovori s ponudnikom preko telefona ali elektronske pošte. Ponudnik pripravi predračun in ob plačilu vsaj 30% zneska na ponudnikov transakcijski račun, prejme stranka potrditveno elektronsko sporočilo o rezervaciji termina za dogodek/izobraževanje/delavnico in v kolikor znesek ni v celoti poravnan, stranka ob tem prejme še dodaten predračun za preostali delež. Tega mora stranka poravnati vsaj 7 dni pred dogovorjenim terminom dogodka/izobraževanja/delavnice.

Za nakup blaga oziroma izdelkov je na strani www.beautysense.si vzpostavljena spletna trgovina, ki deluje po sledečih korakih:

Izbira izdelka: Na spletni strani www.beautysense.si si uporabnik izbere izdelek in klikne na povezavo »v košarico«.  Sistem obvesti, da je bil izdelek uspešno dodan v košarico. Če želi nadaljevati nakupovanje, klikne »nadaljuj z nakupovanjem« in se vrne nazaj v spletno trgovino. Če želi uporabnik zaključiti nakup, klikne povezavo »zaključi naročilo« in sistem ga pripelje v nakupovalno košarico. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek iz nakupovalne košarice, mora klikniti na ikono košarice in križec »odstrani«.

Zaključek naročila: Za dokončanje naročila kliknite na »zaključek naročila«

Način dostave: Uporabnik izbira med brezplačnim osebnim prevzemom s predčasnim dogovorom na lokaciji salona lepote Beauty Palace, Štihova 18, Ljubljana in med plačljivo dostavo, ki se obračuna 3,00 EUR.

Pregled naročila: Prikazani so izdelki, ki ste jih med brskanjem po spletni trgovini dodali v nakupovalno košarico. Cena izdelka, cena dostave in skupni strošek za plačilo so razvidni v nakupovalni košarici še preden zaključite naročilo.

Oddaja naročila: Uporabnik odda naročilo s klikom na gumb »Oddaj naročilo« Če je bilo naročilo uspešno zaključeno, se na spletni strani izpiše »Vaše naročilo je bilo sprejeto. Zahvaljujemo se vam za zaupanje. Na vaš elektronski naslov smo vam poslali potrditveno sporočilo in podatke za plačilo.«

Potrditev naročila: Po oddaji naročila bo uporabnik na elektronski naslov, ki ga je vnesel ob naročilu, prejel obvestilo da je bilo naročilo sprejeto in potrjeno. 

Za izvedbo povpraševanja ali naročila je obvezen vnos podatkov (ime, priimek, podjetje, naslov, telefonska številka, elektronski naslov) in strinjanje s celotnimi pogoji poslovanja.

Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo, sklenitev ali odstop od naročila ter druge informacije daje ponudnik preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka.

3 Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v EUR (evrih). Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, razen v primeru akcij, ko je veljavnost ponudbe posebej označena. Cene, prikazane na spletnem mestu ponudnika se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Nosilci dejavnosti pri Brina Bizjak s.p. niso zavezanci za DDV. Gospodarski subjekti oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko. 

  Po oddaji naročila stranka prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto ali zavrnjeno. Od trenutka ko je naročilo s strani ponudnika potrjeno, so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za stranko.

Cene veljajo od 1.6.2021 do preklica oziroma objave sprememb. Vse spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletni strani v splošnih pogojih.

4 Načini plačila, potrditev plačila in izstavljanje računov

Način plačila  blaga oz. prijave na dogodek/izobraževanje/delavnico je izključno plačilo po predračunu na transakcijski račun ponudnika. Rok za plačilo blaga je 24 ur od oddanega naročila v spletni trgovini, kar je pogoj za izdajo in pošiljanje blaga. Naročilo se ob neporavnanem predračunu razveljavi. 

Za rezervacijo termina dogodka/izobraževanja/delavnice je potrebno plačilo avansa v višini 30% celotnega zneska. Rok za plačilo celotne kotizacije za prijavljene udeležence je 7 dni pred načrtovano izvedbo dogodka/izobraževanja/delavnice.

Originalni račun bo v fizični obliki priložen ob izdaji blaga oziroma ob opravljeni storitvi, poslan po elektronski pošti ali po pošti na naslov stranke.

Stranka je dolžna preveriti pravilnost podatkov na ponudbi/predračunu in o morebitnih napakah obvestiti ponudnika. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne upošteva.

5 Pridržek lastninske pravice

Beauty Sense, Brina Bizjak s.p. si pridržuje lastninsko pravico na naročenih storitvah in izdelkih vse dokler kupnina zanje ni plačana v celoti. V primeru, da stranka, podjetju Brina Bizjak s.p. ne poravna celotnega zneska opravljenih storitev v roku določenem na računu ali ponudbi/predračunu, si Brina Bizjak s.p.. pridržuje pravico za čas plačilne zamude na dolgovan znesek zaračunati zamudne obresti po obrestni meri zamudnih obresti, dolgovan znesek pa izterjati po pravni poti.

6 Načini in stroški dostave

Dostava blaga je lahko osebna, preko dostavne službe ali pošte, možen pa je tudi osebni prevzem po predhodnem dogovoru na lokaciji salona lepote Beauty Palace, Štihova 18, Ljubljana.

Blago se izda na dan plačila predračuna ali najkasneje v naslednjih 2 delovnih dneh. Stroški pošiljanja se obračunajo 3,00 EUR.

Šteje se, da je naročnik izvedeno storitev ali kupljeno blago, prevzel brez ugovorov, če jih ob izvedbi storitev oziroma ob prejemu ni izrazil in utemeljil.

7 Odstop od naročila, vračilo blaga in reklamacije

Odstop od naročila se smatra v kolikor predračun za naročeno blago ni poravnan v 24 urah od naročila v spletni trgovini.  V kolikor uporabnik želi po oddaji naročila karkoli spremeniti ali naročilo preklicati, to lahko stori preko elektronske pošte info@beautysense.si preden je bilo naročilo odposlano. 

Kupec lahko naročilo udeležbe na dogodku/izobraževanju/delavnici prekliče, tako da to sporoči preko elektronske pošte info@beautysense.si. V tem primeru ponudnik ne glede na razlog odpovedi, zadrži 30% zneska, ki je bil plačan kot rezervacija termina izobraževanja/delavnice. V primeru ko je bil dogodek/izobraževanje/delavnica poravnano v celoti, se 70% kupnine vrne. Ponudnik si pridržuje pravico zadržati 30% zneska v primeru, da se stranka ne udeleži dogodka/izobraževanja/delavnice na dogovorjen termin.

Stranka ima pravico vrniti kupljeno blago v štirinajstih (14) dneh od nakupa, ne da bi ji bilo potrebno navesti  razlog za svojo odločitev skladno s 43.členom Zakona o varstvu potrošnika (ZVPot). Edini strošek, ki bremeni stranko je neposreden strošek vračila blaga. O nameravanem vračilu nas pisno obvestite na info@beautysense.si. Blago mora biti vrnjeno 14 dni od sporočenega namena vračila osebno v poslovno enoto Beauty Palace, Štihova 18, Ljubljana ali po priporočeni pošti na naslov sedeža podjetja Brina Bizjak s.p., Perčeva 29, 1000 Ljubljana. Prejeto blago mora stranka vrniti nerabljeno, nepoškodovano, čisto, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, sicer se vračilo zavrne. Posredujte nam tudi račun za blago, osebne podatke ter transakcijski račun, kamor želite da se , da se vrne plačilo. V primeru upravičene reklamacije ima stranka možnost izdelek zamenjati za enakega ali drugega ali se odločiti, da se mu vrne kupnina na njegov bančni račun. Vračilo plačila ponudnik opravi takoj, ko prejme blago v prej opisanem stanju, oziroma najkasneje 14 dni od prejema vračila blaga.  

8 Izključitev odgovornosti

Za škodo, ki bi nastala ob morebitni nepravilni uporabi opravljenih storitev ponudnik ne odgovarja. Prav tako ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja nasvetov, ki so objavljeni na spletni strani in po svetovanju z nosilci dejavnosti. Uporabo opravljene storitve, naročnik izvaja na lastno odgovornost. Ponudnik ne zagotavlja sto odstotnih rezultatov opravljenih dejavnosti, saj so ti odvisni od številnih dejavnikov.

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov in natančnost slikovnih prikazov prodajnih izdelkov, ki so objavljeni na www.beautysense.si je potrebno vse slikovne prikaze jemati kot simbolične. Včasih se zgodi, da ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov. Za njihovo ažurnost in točnost ne prevzemamo nobene odgovornosti, prav tako pa ne dajemo nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj zanje odgovornosti ne prevzemamo.

Vsebine objavljene na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Lastno odgovornost zanje izrecno izključujemo.

9 Lastništvo

To spletno mesto je naša intelektualna lastnina. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabnik oziroma stranka ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Beauty Sense, Brina Bizjak s.p. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so naša ali last tretjih oseb. Uporabniki jih brez našega pisnega dovoljenja oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati.

Pridržujemo si pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

10 Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov stranke. Ponudnik bo pridobljene spodaj omenjene podatke o naročniku hranil za potrebe izpolnitve naročila in ostalo potrebno komunikacijo.

Ponudnik lahko o naročnikih storitev oziroma kupcih blaga zbira naslednje podatke: ime in priimek, naslov, podjetje, davčno številko, telefonsko številko, elektronski naslov.

Ponudnik zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja ponudnik s temi pravnimi pogoji.

Na spletni strani www.beautysense.si se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov info@beautysense.si in se uporabljajo zgolj za komunikacijo z uporabnikom.

Ponudnik ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

11 Reklamna elektronska sporočila (e-novice)

Z nakupom v spletni trgovini stranka avtomatično dovoljuje prejemanje elektronskih sporočil. Stranka se strinja, da jo ob prijavi na e-novice občasno obveščamo o novostih na strani, v ponudbi  in promocijskih akcijah.  Ponudnik se obvezuje, da elektronskega naslova stranke ne bo na noben način zlorabil ali posredoval tretji osebi. Če želite, da vaše osebne podatke izbrišemo iz zbirke osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta, se lahko odjavite tako, da nas o tem obvestite na info@beautysense.si

12 Piškotki

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da ste se vrnili na spletno stran , kar lahko s pridom izkoristimo za prilagoditev spletnega mesta uporabniku.

Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema. Če jih ne želite sprejemati ali pa želite, da ste obveščeni preden se piškotek naloži na vaš računalnik, lahko to določite v nastavitvah brskalnika.

13 Pritožbe in reševanje sporov

Beauty Sense, Brina Bizjak s.p. si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore reševati sporazumno. Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je dostopna na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=SL

 Če sporazumne rešitve ne bo mogoče doseči, je za reševanje vseh sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožbo je možno oddati preko elektronske pošte info@beautysense.si ali na poštni naslov Brina Bizjak s.p., Perčeva 29, 1000 Ljubljana ali osebno v poslovni enoti Beauty Palace, Štihova 18, Ljubljana.Upravljalec spletne trgovine

 

Upravljalec spletne trgovine Beauty Sense na spletni strani www.beautysense.si je 

Brina Bizjak s.p., Perčeva 29, Ljubljana

Davčna številka: 31651623

Matična številka: 8813981000

Telefon: 00386 70 367 990

E-pošta: info@beautysense.si

 

Ljubljana, 18.6.2021

Scroll to Top